top of page

Gizlilik Politikası

ÇEREZ POLİTİKASI ve Çerez Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”)

Waker Games (“Waker Games” veya “Şirket”) olarak sahibi olduğumuz Waker adlı uygulama (“Uygulama”) ve https://wakergames.com adresli internet sitesi vasıtası ile kullanıcılarımıza dair elde ettiğimiz ve işlediğimiz kişisel verilerin gizliliğine veri sorumlusu olarak önem veriyoruz.

Uygulama kullanıcılarına yönelik işbu Aydınlatma Metni ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve 2016/679 sayılı Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (“GDPR”) uyarınca, Uygulama’nın işletilmesi sırasında ve Uygulama’nın kullanıcıları/ziyaretçilerine ilişkin çerez konumlandırılmış olması gerekçesi ile elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak sizlere bilgi verip; KVKK ve GDPR tahtında veri sorumlusu sıfatını haiz Waker Games olarak Uygulama’da hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi dair KVKK ve GDPR tahtındaki aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek adına sizi bilgilendirmek istiyoruz.

Uygulamamız kullanmanız sırasında deneyiminizi geliştirmek için çerezler, pikseller, gifler gibi bazı teknolojilerden (hepsi birlikte “çerezler”) faydalanmaktayız. Bu teknolojilerin kullanımı başta KVKK ile GDPR olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi esaslarına ilişkin detaylı bilgiye internet sitemizde yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikamız veya Kullanıcı Aydınlatma Metni üzerinden ulaşabilirsiniz.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepler

Kişisel verileriniz KVKK ve GDPR (ikisi birlikte “Veri Koruma Mevzuatı”) tahtında Waker Games olarak veri sorumlusu sıfatı ile zorunlu ve gerekli temel çerezler ile analitik çerezleri hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, hakkın tesisi edilmesi ve meşru menfaat gerekçeleri ile; hedefleme reklam ve analiz çerezleri ise rızanıza istinaden aşağıda sayılanlar ve bunlara ileride eklenebilecek sair kanallar vasıtasıyla otomatik yahut otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde toplanmaktadır.

Zorunlu Çerezler: Bu çerezler, Uygulama’da gezinmenizi ve Uygulama’nın güvenli alanlarına erişim sağlamak gibi istediğiniz özellikleri kullanmanızı sağlar. Bu çerezler olmadan, Uygulama’nın çalışmasına izin veren hizmetleri sağlayamayız.


Gerekli Temel Çerezler: Ziyaretçilerin ve kullanıcıların Uygulamayı nasıl kullandıkları hakkında bilgi toplamakta olup; ziyaretçiyi tanımlayabilecek bilgiler toplamaz. Bu çerezlerin topladığı tüm bilgiler birleştirilir, bu nedenle anonimdir. Yalnızca Uygulama’nın çalışmasının iyileştirilmesi için kullanılır.


Analitik Çerezler: Siteyi analiz etmek ve pazarlama faaliyetlerinin Site’nin yansıyan performanslarını analiz etmek amacıyla sitemizi ziyaretinizde analitik çerezlerini ve/veya kullanıyoruz. Verileriniz toplanmakta ve bu verilerden kimlik çerezi kullanılarak maskeleme yöntemiyle anonimleştirme esasına göre bir kullanıcı profili üretilmektedir. IP adresiniz ya hiç kaydedilmemekte veya bunun bir parçası olarak kaydedildikten hemen sonra anonimleştirilmektedir.
İşlenen Kişisel Verileriniz

Uygulama vasıtası ile IP, cep telefonu üzerinden bağlanıyorsanız IDFA numaranız, çerez kullanım ayarlarınıza göre lokasyon, tercihleriniz ve oturum gibi kişisel verileriniz işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz çerezler vasıtası ile KVK Mevzuatı’nda düzenlenen işleme şartları çerçevesinde; (i) teknik sebeplerden dolayı, internet tarayıcınız Uygulama’ya her eriştiğinde internet sunucumuza gönderilen bilgiler (erişim tarihi, saati, Link yapan internet sitesinin URL’si, erişilen dosyalar, aktarılan veri hacmi, tarayıcı tipi ve sürümü, işletim sistemi ve IP adresi gibi), (ii) Uygulama’nın işlevselliğinin sağlanması ve Kullanıcı deneyimini kolaylaştırmak, (iii) hataları düzeltmek ve güvenlik olaylarını açıklığa kavuşturmak, (iv) Kullanıcılar tarafından Uygulama’ya geçmişte yapılan ziyaretleri temel alarak reklamlarla ilgili bilgi toplamak, (v) reklamları optimize etmek ve yayınlamak ve (vi) Uygulama’nın kullanımını Kullanıcıların ilgi alanlarına ve tercihlerine yönelik olarak değiştirmek amaçları ile işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilere ve/veya Yurtdışına Aktarılması

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin “Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları” başlıklı bölümünde belirtilen amaçlar doğrultusunda KVK Mevzuatı için gerekli teknik tedbirleri alınmak kaydı ile (i) bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amacıyla depolama, arşivleme, barındırma (sunucu, hosting, program, bulut bilişim) gibi alanlarda destek aldığı üçüncü kişilere, (ii) iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve planlanması amacıyla iş özelinde çalıştığımız iş ortakları ve (iii) analitik hizmet aldığımız şirketlere ve (iv) talep edilmesi halinde yasal merciiler ile paylaşılmaktadır.

Kişisel Verilerinize Erişim ve Kanun Kapsamında Haklarınız

KVK Mevzuatı uyarınca haklarınız aşağıda yer almaktadır:

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Ve her halükârda çerezleri kontrol etme haklarınız mevcut olup; zorunlu çerezler ve analiz/performance çerezleri devre dışı bırakılamayacaktır. Buna göre aşağıdaki kanallardan dilediğiniz zaman tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahip olduğunuz hatırlatmak isteriz.

Adobe Analytics: http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html
AOL: https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-browser
Google Analytics: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en
Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Google Chrome: http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
MozillaFirefox: http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
Safari: https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

 

İşbu madde uyarınca haklarınıza ilişkin taleplerinizi BALMUMCU MAH. BARBAROS BLV. GAMZE APT NO: 76 KAT: -1 İÇ

 

KAPI NO: 3 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL adresi üzerinden Şirket’e kimliğinizi tespit edici belgeler ile elden veya noter kanalı ile iletebilirsiniz.

WAKER GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

GİRİŞ

Kişisel verilerin korunması WAKER GAMES DİJİTAL OYUN VE BİLİŞİM ANONİM ŞİRKETİ’ne (“Şirket” veya “Waker Games”) en önemli öncelikleri arasında olup, Şirketimiz bu hususta yürürlükte bulunan tüm mevzuata uygun davranmak için azami gayreti göstermektedir. Bu konunun en önemli ayağını ise işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası (“Politika”) oluşturmaktadır.

İşbu Politika çerçevesinde Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetlerinin yürütülmesinde benimsenen ilkeler ve Şirketimizin veri işleme faaliyetlerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) yer alan düzenlemelere uyumu bakımından benimsenen temel prensipler açıklanmakta ve böylelikle Şirketimiz, kişisel veri sahiplerini bilgilendirerek gerekli şeffaflığı sağlamaktadır. Bu kapsamdaki sorumluluğumuzun tam bilinci ile kişisel verileriniz işbu Politika kapsamında işlenmekte ve korunmaktadır.

KAPSAM

İşbu Politika, Şirketimiz çalışanları haricindeki kişilerin Waker Games Uygulaması (“Uygulama”) vasıtası ve https://wakergames.com alan adlı internet sitesi (“Site”) aracılığı ile otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir. Çalışanlarımızın kişisel verilerinin korunmasına ilişkin Şirketimizin yürüttüğü faaliyetler ise, işbu Politika’daki esaslarla paralel olarak kaleme alınan Çalışan Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Politikası altında yönetilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR


2.1 Kişisel Verilerin Mevzuatta Öngörülen İlkelere Uygun Olarak İşlenmesi

2.1.1. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme
Kişisel veriler kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar gelmeyecek şekilde genel güven ve dürüstlük kuralına uygun olarak işlenmektedir. Bu çerçevede, kişisel veriler Şirketimizin iş faaliyetlerinin gerektirdiği ölçüde ve bunlarla sınırlı olarak işlenmektedir.

2.1.2. Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama
Şirketimiz kişisel verilerin işlendiği süre boyunca doğru ve güncel olması için gerekli önlemleri almakta ve belirli sürelerle kişisel verilerin doğruluğunun ve güncelliğinin sağlanmasına ilişkin gerekli mekanizmaları kurmaktadır.

2.1.3. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme
Şirketimiz, kişisel verilerin işlenme amaçlarını açıkça ortaya koymakta ve yine iş faaliyetleri doğrultusunda bu faaliyetlerle bağlantılı amaçlar kapsamında işlemektedir.

2.1.4. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma
Şirketimiz kişisel verileri yalnızca iş faaliyetlerinin gerektirdiği nitelikte ve ölçüde toplamakta olup belirlenen amaçlarla sınırlı olarak işlemektedir.

2.1.5. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme
Şirketimiz, kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre ve ilgili yasal mevzuatta öngörülen minimum süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Şirketimiz öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmaktadır. Yasal bir süre mevcut değil ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya veri sahibi başvurusuna uygun olarak ve belirlenen imha yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleştirme) ile imha edilmektedir.

2.2 Kişisel Verilerin İşlenme Şartları
Kişisel veri sahibinin açık rıza vermesi, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini mümkün kılan hukuki dayanaklardan yalnızca bir tanesi olup, aşağıda yer alan şartlardan birinin varlığı durumunda kişisel veriler, veri sahibinin açık rızası aranmaksızın Şirketimiz tarafından işlenmektedir. Açık rıza haricinde kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri olabileceği gibi birden fazla şart da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilmektedir. İşlenen verilerin özel nitelikli kişisel veri olması halinde, işbu Politika’nın 2.3 başlığı (“Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi”) içerisinde yer alan şartlar uygulanacaktır.

2.2.1 Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi
Kanunda açıkça öngörülmekte ise diğer bir ifade ile ilgili kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde veri sahibinin kişisel verileri, Şirketimiz tarafından mevzuatta öngörülen çerçevede işlenebilecektir.

2.2.2 Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması
Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

2.2.3 Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması
Veri sahibinin taraf olduğu bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde işbu şart yerine getirilmiş sayılabilecektir.

2.2.4 Şirketin Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi
Şirketimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

2.2.5 Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi
Veri sahibinin, kişisel verisini alenileştirmiş olması halinde ilgili kişisel veriler alenileştirme amacıyla sınırlı olarak işlenebilecektir.

2.2.6 Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

2.2.7 Şirketimizin Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu Olması
Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

2.3 Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi
Kanun kapsamında hassasiyet arz eden kişisel verilere, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle özel önem atfedilmiştir. Bu “özel nitelikli” kişisel veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir. Özel nitelikli kişisel veriler Şirketimiz tarafından, işbu Politika’da belirtilen ilkelere uygun olarak ve Kurul’un belirleyeceği yöntemler de dahil olmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınarak ve aşağıdaki şartların varlığı halinde işlenmektedir: (i) Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda açıkça öngörülmesi diğer bir ifade ile ilgili kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde veri sahibinin açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi halde veri sahibinin açık rızası alınacaktır. (ii) Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi halde veri sahibinin açık rızası alınacaktır.

2.4 Kişisel Veri İşlenme Amaçları
Kanun ve ilgili diğer mevzuatlara uygun şekilde, kişisel veriler ve dahi özel nitelikli kişisel verilerin işlenme amaçları aşağıdaki gibidir:

Şirketimizin insan kaynakları politikalarının ve süreçlerinin planlanması ve/veya icra edilmesi,
Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki ve teknik güvenliğinin temini faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,
Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve/veya icrası,
Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve/veya hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
Şirketimiz tarafından yürütülen ticari ve/veya operasyonel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
Şirketimizin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve/veya icrası.
Şirketimiz tarafından etkinliklerin düzenlenmesi ve organizasyonun yürütülüp duyulması
Şirketimizin kurumsal iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
Yukarıdaki amaçlara ilişkin Kullanıcı aydınlatma metnine Waker Games Uygulaması ve Çerezlere ilişkin detaylı aydınlatma metinlerine ise internet sitemizden ulaşabilirsiniz.
2.5 Veri Grubu Kategorileri
Şirket kişisel veri işleme süreçlerinde ve bu süreçlere bağlı faaliyetlerde kişisel verileri işlenen veri grubuna göre kategorize etmektedir. İlgili kategoriler aşağıdaki gibidir;

Veri Grubu Açıklaması
Ziyaretçi Siteye ilgili URL ile girip; çerez konumlandırılması gerekçesi ile kişisel verileri toplanan veya Uygulama aracılığı ile IDFA üzerinden verileri toplanan gerçek kişiler
Kullanıcı/Müşteri Kullanıcı olarak Uygulama’da verilen hizmetler kapsamında ve iletişim amaçlı işlenen gerçek kişi verileri
Çalışan Şirket çalışanlarının Şirket faaliyetleri kapsamında müşterilerin sistemlerinde yapmış olduğu işlemlerin kayıtları
2.6 Veri Grubu Bazında İşlenmekte olan Kişisel Veriler

Veri Grubu İşlenen Kişisel Veri
Ziyaretçi Risk Yönetimi Bilgisi: IP adresi
Çerezler: IP/lokasyon
Talep/Şikâyet Yönetimi: Ziyaretçinin ilgili kanal üzerinden ilettiği bilgiler
Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi: Verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı.
Çalışan Kimlik Bilgisi: Ad, soyadı, doğum tarihi, cinsiyet, T.C. kimlik numarası
Lokasyon Bilgisi: Yaşadığı şehir, ilçe
İletişim Bilgisi: cep telefonu, e-posta adresi, adres, posta kodu, sabit telefon
Risk Yönetimi Bilgisi: IP adresi
Kullanıcı Risk Yönetimi Bilgisi: IP adresi, oturum bilgisi, log kayıtları
Kimlik Bilgisi: Ad, soyadı, doğum tarihi, cinsiyet, T.C. kimlik numarası
Lokasyon Bilgisi: Yaşadığı şehir, ilçe
İletişim Bilgisi: cep telefonu, e-posta adresi, adres, posta kodu, sabit telefon
KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR
Şirketimiz hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere aktarabilmektedir. Şirketimiz bu doğrultuda Kanun’un 8’inci ve 9’uncu maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

3.1 Kişisel Verilerin Aktarılması
Kişisel veri sahibinin açık rızası olmasa dahi aşağıda belirtilen şartlardan bir ya da birkaçının mevcut olması halinde Şirketimiz tarafından gerekli özen gösterilerek ve Kurul tarafından öngörülen yöntemler de dahil gerekli tüm güvenlik önlemleri alınarak kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin ilgili faaliyetlerin kanunlarda açıkça öngörülmesi,
Kişisel verilerin Şirket tarafından aktarılmasının bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması,
Kişisel verilerin aktarılmasının Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
Kişisel verilerin veri sahibi tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla, alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde Şirketimiz tarafından aktarılması,
Kişisel verilerin Şirket tarafından aktarılmasının Şirket’in veya veri sahibinin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,
Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirket meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması,
Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünü koruması için zorunlu olması.
Kişisel veriler yurt dışına aktarılacak ise yukarıda yer alan şartlara ek olarak Şirketimiz tarafından kişisel veriler, Kurul tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere (“Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke”) veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda (i) Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve Kurul’un izninin bulunduğu yabancı ülkelere (“Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke”) veya Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından yeterli korumanın bulunmadığı ülkelerde faaliyet gösteren çok uluslu grup şirketleri için kişisel verilerin yurt dışına aktarımında kullanılan ve yeterli bir korumanın yazılı olarak taahhüt edilmesini sağlayan veri koruma kuralları olarak bilinen Bağlayıcı Şirket Kurallarının (“Bağlayıcı Şirket Kuralları”) onaylanmasını şartıyla aktarılır.

3.2 Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılması
Özel nitelikli kişisel veriler Şirketimiz tarafından, işbu Politika’da belirtilen ilkelere uygun olarak ve Kurul’un belirleyeceği yöntemler de dahil olmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınarak ve aşağıdaki şartların varlığı halinde aktarılabilecektir: (i) Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda açıkça öngörülmesi diğer bir ifade ile ilgili kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde veri sahibinin açık rıza aranmaksızın aktarılabilecektir. Aksi halde veri sahibinin açık rızası alınacaktır. (ii) Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın aktarılabilecektir. Aksi halde veri sahibinin açık rızası alınacaktır. Eğer özel nitelikli kişisel veriler yurt dışına aktarılacak ise yukarıda yer alan şartlara ek olarak Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülkeler’e veya Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülkeler’e özel nitelikli kişisel veriler aktarılır.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN AYDINLATILMASI


Şirketimiz, Kanun’un 10’uncu maddesine ve ikincil mevzuata uygun olarak kişisel veri sahiplerini veri sahibi kategorisi bazında kişisel verilerinin veri sorumlusu olarak kim tarafından, hangi amaçlarla işlendiği, hangi amaçlarla kimlerle paylaşıldığı, hangi yöntemlerle toplandığı ve hukuki sebebi ve veri sahiplerinin kişisel verilerinin işlenmesi kapsamında sahip olduğu hakları konusunda bilgilendirmektedir.

Kullanıcılara dair aydınlatma metnine buradan ulaşabilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI


Şirketimiz, kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre ve ilgili yasal mevzuatta öngörülen minimum süre kadar tüm teknik güvenlik tedbirlerini almak kaydıyla muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Şirketimiz öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmaktadır. Yasal bir süre mevcut değil ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya veri sahibi başvurusuna uygun olarak ve belirlenen imha yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleştirme) ile imha edilmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR


Şirketimiz, Kanun’un 12’inci maddesine uygun olarak, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerde meydana gelebilecek güvenlik eksikliklerini önlemek için, korunacak verinin niteliğine göre gerekli tedbirlerini almaktadır. Bu kapsamda Şirketimiz Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından yayımlanmış olan rehberlere uygun olarak gerekli güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik ve idari tedbirleri almakta, denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır. Bu kapsamda, Şirketimiz tarafından, kişisel verilerin korunması için alınan teknik ve idari tedbirler, özel nitelikli kişisel veriler bakımından daha özenle uygulanmakta ve Şirketimiz bünyesinde gerekli denetimler sağlanmaktadır.

6.1 İş Birimlerinin Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Konusunda Farkındalıklarının arttırılması ve Denetimi
Şirketimiz, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemeye ve verilerin muhafazasını sağlamaya yönelik farkındalığın artırılması için iş birimlerine periyodik gerekli eğitimlerin düzenlenmesini sağlamaktadır. Şirketimiz mevcut çalışanlarının ve bünyesine yeni dahil olan çalışanların kişisel verilerin korunması konusunda farkındalığının oluşması için gerekli sistemler kurmakta, konuya ilişkin ihtiyaç duyulması halinde danışmanlar ile çalışmaktadır. Bu doğrultuda Şirketimiz, ilgili eğitimlere, seminerlere ve bilgilendirme oturumlarına yapılan katılımlar değerlendirmekte olup ilgili mevzuatın güncellenmesine paralel olarak yeni eğitimler düzenlemektedir.

 

İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI


7.1 İlgili Kişinin Hakları
Kişisel veri sahipleri aşağıda yer alan haklara sahiptirler:

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.
7.2 Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması
Kişisel veri sahipleri bölüm 7.1’de (“Kişisel Veri Sahibinin Hakları”) sayılmış haklarına ilişkin taleplerini BALMUMCU MAH. BARBAROS BLV. GAMZE APT NO: 76 KAT: -1 İÇ KAPI NO: 3 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL adresi üzerinden Şirket’e kimliğinizi tespit edici belgeler ile elden veya noter kanalı ile iletebileceklerdir.

7.3 Şirketimizin Başvurulara Cevap Vermesi
Şirketimiz, kişisel veri sahibi tarafından yapılacak başvuruları Kanun ve ikincil mevzuata uygun olarak sonuçlandırmak üzere gerekli idari ve teknik tedbirleri almaktadır. Kişisel veri sahibinin, bölüm 7.1’de (“Kişisel Veri Sahibinin Hakları”) yer alan haklara ilişkin talebini usule uygun olarak Şirketimize iletmesi durumunda, Şirketimiz talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen tarife uyarınca ücret alınabilecektir.

 

WAKER TİCARİ İLETİ İZNİ ONAYI

TİCARİ İLETİ İZNİ ONAYI

Waker Games mobil uygulaması (“Uygulama”), Waker Games Dijital Oyun ve Bilişim Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından sunulmaktadır.

Şirket tarafından Şirket’e ilettiğim iletişim bilgilerime tanıtım, kampanya ve promosyon gibi her türlü pazarlama faaliyetlerine ilişkin olarak ticari elektronik ileti gönderilmesini, bu kapsamda kişisel verilerimin işlenmesini ve iş ortaklarına aktarılmasını kabul ediyorum.

WAKER GAMES KULLANICI SÖZLEŞMESİ

WAKER GAMES UYGULAMASI KULLANIM ŞARTLARI VE ÇEREZLER

Kullanıcının üyeliği sona erdirmesi ve yazılı olarak talep etmesi halinde yasal olarak tutması için hukuki sebep olmaması durumunda işbu gerekli veriler dışında Kullanıcı’ya ait verileri, Kullanıcı’nın yazılı talebi halinde yok etmeyi veya silmeyi veya anonim hale getirmeyi taahhüt eder.

Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

Waker Games mobil uygulaması (bundan sonra “Uygulama” olarak anılacaktır), Waker Games Dijital Oyun ve Bilişim Anonim Şirketi (bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır) tarafından sunulmaktadır.

İşbu Kullanım Koşulları (“Koşullar”) kapsamında Uygulama’dan faydalanacak olan kullanıcı (“Kullanıcı”), işbu Koşullar’ın Uygulama’nın, kullanımı, indirilmesi, Uygulama’ya kayıt olunması ile birlikte yürürlüğe gireceğini ve bu Koşullar’da yer alan düzenlemelere ve www.wakergames.com/kurallar üzerinden erişilebilen Kurallar dokümanı başta olmak üzere Uygulama üzerinden yayınlanan, herhangi bir bildirim yapılması gerekmeksizin zaman zaman güncellenen veya referans yapılan kurallara uygun davranmakla yükümlü olduğunu bilmektedir ve işbu Koşullar’ı kabul etmektedir.

İşbu Koşullar kapsamında Şirket ve Kullanıcı ayrı ayrı “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

 

Koşullar’ın Konusu


Uygulama, Çeşitli kategorilerde içeriklerin ve/veya Kullanıcılar’ın yeteneğe dayalı oyunlar oynadığı ve Koşullar’a uygun olarak ödüllerin verildiği, yarışmaların yayınlandığı, oyun, eğlence, reklam ve içerik platformudur.

İşbu Koşullar’ın konusu, Kullanıcılar’ın Uygulama’dan faydalanmasına ilişkin olarak Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesinden ibarettir. İşbu Koşullar her türlü içerik, bilgi ve diğer materyali sağlayan taraflara da uygulanmaktadır.

Taraflar’ın Hak ve Yükümlülükleri


2.1. Kullanıcı, işbu Koşullar’ın kabulü tarihinde Koşullar’ı anlamaya ve kabul etmeye yeterli yetkinliğe sahip olduğunu, 18 yaşında olduğunu, Koşullar’ın sonuçlarını tümüyle anladığını kabul eder. Kullanıcı, bu Koşullar’ın kendisi açısından geçerli olan tüm yasalara, kurallara ve düzenlemelere uygun olması halinde Uygulamaya katılım sağlamak hususunda tek sorumludur. Uygulama üzerinden sunulan hizmetlerin kullanımının yasak olduğu yerlerde katılım geçersiz kabul edilecektir. Hizmetlere erişim hakkı, bu Koşullar’ın geçersiz veya Uygulama üzerinden sunulan hizmetlerin kullanımının yasak olduğu yerlerde ilgili yasa, kural veya yönetmeliklerle çelişen ölçüde hizmet sunumu iptal edilir.

2.2 Şirket, Kullanıcı’nın Uygulama’dan yararlanılabilmesi için Kullanıcı’nın bir hesap açmasını, telefon numarası, sosyal medya hesabı veya Şirket tarafından uygun görülen herhangi başka bir kimlik doğrulama mekanizması üzerinden kayıt olmasını gerekli kılabilir. Kullanıcı, Uygulama’ya telefon numarası, sosyal medya hesabı veya herhangi başka bir kimlik doğrulama mekanizması üzerinden giriş yapması halinde işbu Koşullar’a konu Uygulama çerçevesinde Facebook, Twitter veya ilgili kimlik doğrulama mekanizmasında yer alan hesabına erişim için gerekli izin ve yetkileri verdiğini kabul eder.

2.3 Kullanıcı, Uygulama’dan faydalanmak için Şirket tarafından talep edilen bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde sağlaması, hesabını güncel tutması gerektiğini bildiğini ve Şirket’in dilerse Kullanıcı’dan ek bilgi ve belge talep edebileceğini, bu bilgi ve belgelerin; TC KİMLİK NUMARASI / PASAPORT NUMARASI, CEP TELEFONU NUMARASI, İKAMETGAH ADRESİ olabileceğini kabul ve beyan eder.

2.4 Kullanıcı, Uygulama’nın kullanımına imkan veren hesaplar, kullanıcı adı ve şifre de dahil olmak üzere tüm bilgilerin kullanım ve yönetiminden bizzat sorumludur. Kullanıcı’ya ait hesap, kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmiş addedilecek ve bu bilgilerinin Kullanıcı dışında bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle Kullanıcı ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran Kullanıcı sorumlu olacaktır. ŞİRKETİN HERHANGİ BİR SORUMLULUĞUNA GİDİLMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR. Kullanıcı, şifresinin yetkisiz kullanımı veya güvenliğin başka şekilde ihlalinden haberdar olduğunda bu durumu derhal Şirket’e bildirecektir.

2.5 Kullanıcı, oluşturulmuş hesaplarını, kullanıcı adı ve şifresi ile hesap profillerini hiçbir şart ve koşulda başka bir kullanıcıya devredemez veya üçüncü kişilere kullandıramaz. AKSİ TAKDİRDE OLUŞACAK OLAN ZARARLARDAN ŞİRKET SORUMLU DEĞİLDİR.

2.6 Şirket’in herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tamamen kendi iradesine tabi olarak Kullanıcı başvurularını reddetme hakkı saklıdır. Şirket, işbu Koşullar ve Uygulama’da belirtilen diğer kural ve koşullara aykırılık, Kullanıcı başvurusu sırasında verilen bilgilerin yeterli, doğru veya güncel olmadığının tespit edilmesi, giriş yapılan Facebook, Google, Whatsapp, Twitter veya diğer bir kimlik doğrulama mekanizması hesabının Kullanıcı’ya ait olmadığının tespit edilmesi, Kullanıcı başvurusunda bulunan kişinin başvurusunun daha önce reddedilmiş olması dahil olmak üzere haklı sebebe dayanarak veya herhangi bir sebebe dayanmaksızın ve Kullanıcı’nın Uygulama’da yer alan verilerinin kaybolmasına yol açabilecek şekilde dahi dilediği zamanda, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın her zaman, herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü altına girmeksizin tümüyle veya kısmen, geçici veya sürekli olarak Kullanıcı’nın hesabına son verebilir veya Uygulama’dan faydalanmasını engelleyebilir.

2.7 Kullanıcı, Uygulama’ya kendisi tarafından yüklenen ya da farklı şekillerde erişilebilir kıldığı, sayılanlarla sınırlı olmaksızın, fotoğraf, metin, video, bilgi, yazışma, yorum, yazılım, multimedya eseri ve sair özellikler (“İçerik”) ile kullanıcı adı ve sair paylaşımların doğru ve hukuka uygun olduğunu, sayılanlarla sınırlı olmaksızın, karalama, kötüleme, itibar zedeleyici beyan, hakaret, iftira, tehdit, pornografi veya taciz gibi hukuka veya ahlaka aykırı nitelik taşımayacağını, İçerikler’in üçüncü kişilerin fikri mülkiyet ve kişilik hakları da dahil olmak üzere herhangi bir hak ihlaline sebep olmayacağını, Şirket’in yazılı onayı olmaksızın reklam, kampanya ve promosyon içerikleri, yarışma, çekiliş ve promosyon teklif ve duyuruları paylaşmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

2.8 Kullanıcı işbu Koşullar ile, Uygulama’da paylaştığı her türlü İçerik’e ilişkin olarak, Şirket’e, sayılanlarla sınırlı olmaksızın, bu İçerikler’i kullanması, düzenlemesi, değiştirmesi, çoğaltması, dağıtması, türevlerini oluşturması ve görüntülemesi amaçlarıyla dünya çapında, münhasır olmayan, daimi, değiştirilemez, bedelsiz ve devir ve alt lisansa konu olabilen sınırsız kullanım hakkı verir. Şirket, söz konusu İçerikler’i herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın kullanma hakkını haizdir.

2.9 Şirket, İçerikler’in Uygulama’da yayınlanmasını herhangi bir gerekçe göstermeksizin reddedebilecektir. Herhangi bir İçerik’in Uygulama’da yayınlanması için Şirket tarafından onay verilmesi ya da Şirket’in İçerikler’e müdahale etmesi Şirket’in İçerikler’e ilişkin sorumsuzluğunun ortadan kalktığı şeklinde yorumlanmayacaktır. Kullanıcı tarafından Uygulama’ya yüklenen ve işbu Koşullar ile Uygulama’da yer alan diğer koşul ve şartlara aykırı bilgi ve İçerikler Şirket tarafından neden gösterilmeksizin Uygulama’dan kaldırılabilecek, bu tür İçerikler nedeniyle Kullanıcı’nın Uygulama’dan faydalanma imkanı kısmen veya tamamen askıya alınabilecektir. Şirket, işbu Koşullar’ın sona ermesi veya feshedilmesinden sonra dahi ilgili İçerik’i yayınlamak veya yayından kaldırmak hususunda münhasır hak sahibi olacaktır.

2.10 Kullanıcı konum ve lokasyon bilgilerinin Şirket tarafından Uygulama içerisinde kullanılabileceğini bildiğini, bu bilgilerin Şirket ile paylaşılmasını kabul ettiğini, bu bilgileri paylaşmayı cihazının ilgili özelliklerini kapatmak suretiyle sonlandırabileceğini bildiğini kabul eder.

2.11 Kullanıcı, Uygulama’nın kaynak gösterdiği sayfalar da dahil olmak üzere Uygulama’da reklam, kampanya ve promosyonların yayınlanabileceğini buna ilişkin olarak hiçbir hak, itiraz veya talep öne süremeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.12 Kullanıcı, Uygulama içerisinde Uygulama içi içerik, mal ve hizmet satın alınabileceğini, bu satın almaların ilgili üçüncü kişi uygulama mağazası işleticisinin hizmetleri aracılığı ile yapılabileceğini ve bu sebeple satın almanın gerçekleştiği uygulama mağazasında yer alan ilgili koşullarına uymakla yükümlü olduğunu ve bu işlemlere Şirket’in taraf olmadığını ve işlemlerden Şirket’in herhangi bir sorumluluğunun söz konusu olmadığını kabul eder.

2.13 Kullanıcı, Uygulama’yı cihazından kaldırarak veya Uygulama’da yer alan talimatları uygulayarak hesabını Uygulama üzerinden dilediği zaman herhangi bir sebep belirtmeksizin sonlandırabilir.

2.14 Şirket’in herhangi bir sebep göstermeksizin ve herhangi bir ihbarda bulunmaksızın işbu Koşullar’ı ve Uygulama üzerinden yayınladığı sair koşulları dilediği zamanda tek taraflı olarak değiştirme, bunlara ilavede bulunma veya yenileme ve Uygulama’yı yeniden organize etme, Uygulama’nın konu, kapsam ve içeriğini değiştirme, yayını durdurma, Kullanıcı’nın Uygulama’dan yararlanmasını sınırlandırma hakkı saklıdır. Şirket tarafından işbu Koşullar ve sair koşullar üzerinde yapılan değişiklikler Uygulama’da yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecek olup Uygulama’nın kullanılması ile Kullanıcı güncel koşulları kabul etmiş addedilir. Şirket Koşullar ve sair kurallara ilişkin değişiklikleri Uygulama üzerinden yapılacak bir bildirimle duyurabilecek olup her halükarda söz konusu dokümanların düzenli bir şekilde takip edilmesinden Kullanıcı bizzat sorumlu olacaktır.

2.15 Uygulama’nın kullanımına ilişkin her türlü yasal, idari ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. Şirket, Kullanıcı’nın Uygulama üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya işbu Koşullar ve yasaya aykırı eylemleri neticesinde üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Kullanıcı Şirket’i, iştiraklerini, yöneticilerini, pay sahiplerini ve sair çalışanlarını mahkeme ve avukatlık masrafları dahil tüm talep ve zararlardan ari tutmakla, ilgili talep ve zararlara ilişkin olarak Şirket’in savunulması için Şirket’le işbirliği yapmakla yükümlüdür. Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile Kullanıcı’nın Koşullar’da belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan Şirket’in uğrayacağı zararlar Kullanıcı’ya rücu edilecektir.

2.16 Kullanıcı, şahsına ait olan kişisel verileri, Şirket ile ödül vermeyi taahhüt edecek olan üçüncü arasında yapılan sözleşmeler doğrultusunda kazananlara ödül dağıtımı amacıyla paylaşma hakkını haiz olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.17 Her yıl, bir önceki yılın tüm kazananları şirkete güncel adres ve sosyal güvenlik (veya diğer vergi kimlik numarası) bilgilerini sağlaması gerekebilir. Bu bilgiler, şirketin vergi düzenlemelerine uymasına izin vermek için kullanılacaktır ve vergi makamlarıyla paylaşılabilir. Ödül kazanılması halinde kazanan, tahakkuk edebilecek her türlü vergiyi ödemekle yükümlüdür. BU BİLGİLERİN, VERGİ MAKAMLARI DIŞINDA 3. KİŞİLERE AKTARILMAYACAĞI TAAHHÜT EDİLİR.

2.18 Şirket, Kullanıcı’nın kişisel bilgilerini (a) yürürlükte olan kanun veya düzenlemeler ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı ya da idari emir gereğince açıklaması gerektiği durumlarda ve/veya (b) Kullanıcı’nın rızasının bulunduğu takdirde ve/veya (c) Aydınlatma Metni’ne uygun şekilde üçüncü kişilere açıklayabilir. Şirket, soruşturma için talep edilen bilgi ve belgelere erişmek amacıyla Kullanıcı’nın Gizli Bilgiler’inde veya mobil uygulama kayıtlarında inceleme yapabilir.

Fikri Mülkiyet Hakları
3.1. Uygulama içerisindeki görsel ve tasarımlar, yazılar, logolar, grafikler de dahil olmak üzere Şirket’e ait sistem ve Uygulama’nın tüm mali, manevi ve ticari hakları Şirket’e aittir. Şirket, Kullanıcı’ya Uygulama üzerinde Koşullar’ın süresi ile sınırlı münhasır olmayan, alt lisanslanamaz ve devredilemez bir kullanım hakkı (basit ruhsat) vermeyi kabul etmekte olup Kullanıcı’ya tanınan bu sınırlı kullanım hakkı Şirket’e karşı, Şirket’in başkalarına lisans verme hakkı başta olmak üzere diğer tüm haklarını serbestçe kullanmasını sınırlayacak şekilde yorumlanamaz.

3.2 Kullanıcı, Uygulama’yı yalnızca işbu Koşullar’da belirtilen kapsamda kullanacak olup, bu hakkı ödünç veremez, kiralama gibi bedelli veya bedelsiz, hiçbir şekilde üçüncü kişilerin (kişi, kurum, kuruluş şirket vb.) yararına sunamaz, kullandıramaz. Uygulama’nın tasarımında, içeriğinde ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi ve/veya yazılımın kopyalanması ve/veya Uygulama’dan faydalanmanın ötesinde kullanılması, Uygulama dahilinde bulunan her türlü haber, içerik, bilgi, resim, metin, imge, dosya vb. verilerin kopyalanması, dağıtılması, işlenmesi ve sair şekillerde kullanılması kesinlikle yasaktır. Ayrıca Kullanıcılar’ın (i) Uygulama’nın güvenliğini tehdit edebilecek, Uygulama’ya ait yazılımların çalışmasını veya diğer kullanıcıların Uygulama’dan faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, (ii) Uygulama’ya bu sonuçları verecek şekilde orantısız yük bindirmesi; Uygulama’da yayımlanmış bilgi ve içeriklere yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgi ve içerikleri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması; (iii) Uygulama’nın genel güvenliğini tehdit edecek ve/veya Uygulama, Şirket ve diğer kullanıcılara zarar verebilecek eylemlerde bulunulması; (iv) Uygulama’nın ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, kullanılmaya çalışılması veya her türlü yazılım, donanım ve sunucuların çalışmasının aksatılması, bozulmasına yol açılması, tersine mühendislik yapılması, saldırılar düzenlenmesi, meşgul edilmesi veya sair surette müdahale edilmesi, Şirket sunucularına erişim sağlanmaya çalışılması (v) Üçüncü parti yazılımlar aracılığıyla haksız kazanç sağlanması veya sağlanmasına yardımcı olunması kesinlikle yasaktır. Kullanıcı, yukarıda anılan yöntemlerle yahut sair şekillerde Şirket veya Uygulama ile rekabet etmeyeceğini, bu amaçla hareket eden üçüncü taraflara destek vermeyeceğini kabul eder.

3.3 Uygulama’da yer alan hiçbir unsur, bunlarla sınırlı olmamak üzere başka bir mecrada yazılı, sözlü ve/veya elektronik olarak herhangi bir şekilde işbu Koşullar kapsamında izin verilen kullanımlar haricinde yayımlanamaz ve/veya bunlara Şirket’in onayı olmadan bunlardan veya bunlara link verilemez.

3.4. Kullanıcı, üçüncü parti yazılımlar ile Uygulama’dan haksız kazanç sağlamaya çalışması halinde işbu Kullanım Koşulları’nı ihlal etmiş sayılacak ve yarışmadan çıkarılabilecek olduğunu; bu durumun aynı zamanda Şirket’in fikri mülkiyet haklarına aykırılık teşkil edeceğini; ortaya çıkan her türlü zararın kendisine rücu edilebileceğini; hakkında yasal işlem başlatılabileceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Sorumlulukların Sınırı
4.1 Uygulama ve Uygulama kapsamındaki özellikler, sair içerikler ve sorular/cevaplar “OLDUĞU GİBİ” sunulmakta olup, bu kapsamda Şirket’in bunların doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır. Şirket, işbu Koşullar kapsamında ticari elverişlilik, belli bir amaca veya kullanıma uygunluk veya ihlalin söz konusu olmamasına ilişkin olarak açık veya zımni herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Kullanıcı, Uygulama’nın işleyişinin kusurdan ari olmadığını ve zaman zaman teknik aksaklıklar veya erişim engelleriyle karşılaşabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.

4.2 Kullanıcı, İçerikler ile Uygulama’da paylaştığı sair her türlü bilgi ve içerikten münhasıran sorumlu olup bu bilgilere ilişkin olarak ortaya çıkan her türlü talep ve zarar Kullanıcı’ya iletilecek yahut rücu edilecektir. Kullanıcı, Şirket’in Uygulama üzerinden paylaşılan hiçbir bilginin gerçekliğini, orijinalliğini, güvenliğini, doğruluğunu araştırmakla yükümlü olmadığını ve bunları taahhüt etmediğini kabul eder. Şirket’in, Kullanıcı tarafından Uygulama’da paylaşılan bilgi ve içeriklerin hukuka aykırı olması sebebiyle ortaya çıkan zararlardan sorumluluğuna gidilemeyecektir.

4.3 Kullanıcı tarafından oluşturulan hesaplar da dahil olmak üzere Kullanıcı’nın Uygulama üzerinde gerçekleştirdiği her işlem ve eyleme ilişkin her türlü yasal, idari ve cezai sorumluluk münhasıran Kullanıcı’ya aittir. Şirket’in Kullanıcı’nın eylemlerinden ötürü herhangi bir şekilde doğacak her türlü doğrudan ve dolaylı zararlardan sorumlu olmadığını kabul eder. Kullanıcı’nın işbu Koşullar’da belirlenen yükümlülüklerine ve kurallara aykırı hareket etmesi halinde; işbu Koşullar ve ilgili mevzuat uyarınca suç teşkil eden fiiller kapsamında değerlendirilerek hukuki süreç başlatılabilecektir. Şirket’in işbu Koşullar ve yasal düzenlemeler kapsamında sahip olduğu tüm hak ve yetkiler saklıdır. Bu kapsamda Şirket’in Kullanıcı’nın eylemlerine ilişkin olarak her türlü dava ve talep hakkı saklıdır.

Mücbir Sebep
Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Şirket işbu Koşullar ve Gizlilik Politikası ve Çerez Politikası’ndan doğan yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu tutulamaz. Bu ve bunun gibi durumlar, Şirket için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Şirket’ten herhangi bir ad veya nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim problemleri, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Şirket’in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

Sözleşmenin Yürürlüğü ve Feshi
6.1 Kullanıcı, Uygulama’ya üye olması ve hesap oluşturmasıyla işbu Koşullar yürürlüğe girecek olup Kullanıcı, hesabını kapattığında veya Şirket tarafından hesabının kapatılmasına kadar yürürlükte kalacaktır.

6.2 Kullanıcı, hesabını kapatmak suretiyle işbu Koşullar’ı dilediği zaman feshedebilir. Bu halde Kullanıcı, Uygulama’yı kullanmaya son vermesi gerekmekte olup Şirket’in takdirinde olmak üzere hesabı dondurulabilir veya kapatılabilir.

6.3 Kullanıcı’nın işbu Koşullar’a aykırı hareket etmesi halinde, Şirket Kullanıcı’nın hesaplarını kapatma, Uygulama’yı kullanımını engelleme ve Koşullar’ı feshetme hakkına sahip olup, Kullanıcı söz konusu işleme ilişkin Şirket’ten herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz.

Muhtelif Hükümler
7.1 Kullanıcı, işbu Koşullar’dan doğan hak ve yükümlülüklerini Şirket’in önceden yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

7.2 Kullanıcı, Kullanım Koşulları’na aykırı davranması nedeniyle Şirket’in uğrayacağı zararlardan sorumlu olup, Şirket’in her türlü tazminat talep hakkı saklıdır.

7.3 Şirket’in işbu Koşullar kapsamında sahip olduğu hak ve yetkiler, hukuka ve/veya Koşullar’a aykırı davranışların tespiti ve bildirilmesi amacıyla ilgili mercilerle işbirliği yapma ve bu mercilere bilgi ve içerikleri iletme hakkı saklıdır.

7.4 Şirket’in işbu Koşullar ve/veya Kullanıcı’nın ihlali sebebiyle doğan zararlarını tazmin ve talep hakkı saklıdır.

7.5 Kullanıcı’nın işbu Koşullar’a aykırı hareket etmesi nedeniyle Şirket’in kullanacağı hak ve yetkiler, gecikme veya kısmi kullanımı bu hak ve yetkilerden feragat edildiği şeklinde yorumlanamaz.

7.6 Kullanıcılar, Uygulama’yı kullanarak ve/veya hesap oluşturmakla işbu Koşullar’ı kabul etmiş sayılır. İşbu Koşullar, Uygulama üzerinden yapılacak yeni bildirim ile güncellenebilir. Güncellenen Koşullar Uygulama’da yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecektir. Koşullar’da yapılan değişikliklerin Kullanıcılar tarafından düzenli olarak takip edilmesi ve değişikliklerden haberdar olunması Kullanıcılar’ın sorumluluğundadır. Şirket, Koşullar’da değişiklik yapılması ve Uygulama’nın kullanımına son verilmesi dahil her türlü tasarruf hakkını saklı tutar.

Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü


İşbu Koşullar’ın uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Koşullar dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Koşullar’dan dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

bottom of page